Relacja z przebiegu Warsztatów Teoretyczno – Praktycznych: 16 – 17 kwietnia 2015 – Gmina Bełżec

logo PBUEU_P-kolor

Spotkanie otworzył 16 kwietnia 2015 r. Wójt gminy Bełżec – Andrzej Adamek podsumowując realizowany projekt:

Od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. Rada Miasta Bełz i Gmina Bełżec  wspólnie realizują Mikroprojekt Nr 4 pn. „Wspólne przedstawienie turystycznych, etnicznych i kulturowych funkcji Miasta Bełz (Ukraina) i Gminy Bełżec (Polska) na międzynarodowym rynku turystycznym”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

Partnerem Wiodącym jest: Rada Miasta Bełz
Partnerem Projektu jest: Gmina Bełżec

Celem głównym Projektu jest: Wspólne przedstawienie potencjału kulturowego turystycznego oraz pogłębienie współpracy i wymiana doświadczeń w zakresie kultury oraz turystyki pomiędzy obydwoma jednostkami samorządu terytorialnego.

Celami szczegółowymi Projektu są:
– Nawiązanie kontaktów ze społecznościami lokalnymi, organizacjami, przedstawicielami branży turystycznej i sfery kultury oraz z pracownikami jednostek samorządu terytorialnego po obu stronach granicy.
– Przeprowadzenie kampanii informacyjno–promocyjnej skierowanej na popularyzację potencjału kulturowego i turystycznego miasta Bełz i gminy Bełżec.
– Wspólne opracowanie i wdrożenie inicjatyw promocyjnych celem osiągnięcia wzrostu liczby turystów odwiedzających teren partnerów Projektu.
– Promowanie inicjatyw dotyczących zwiększenia zatrudnienia oraz tworzenia miejsc pracy w sferze usług turystycznych.
Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Relacja z przebiegu roboczo – studyjnego spotkania w dniach: 30-31.08.2014 r. – Gmina Bełżec

logo PBUEU_P-kolor

Mikroprojekt Nr 4Wspólne przedstawienie turystycznych, etnicznych i kulturowych funkcji Miasta Bełz (Ukraina) i Gminy Bełżec (Polska) na międzynarodowym rynku turystycznym”, realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś Ukraina 2007-2013.

Spotkanie otworzył w dniu 30.08.2014 r. Wójt gminy Bełżec – Andrzej Adamek informując o współpracy z Miastem Bełz, która trwa już od 2007 r.:

Realizując zapisy umowy partnerskiej zawartej w 2007 roku pomiędzy Gminą Bełżec, a Miastem Bełz na Ukrainie dotyczącej współpracy w zakresie rozwoju gospodarczego, nauki, kultury, oświaty, turystyki zrealizowano już szereg przedsięwzięć.

Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności | Skomentuj