Historia KGW

Historia Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Bełżec

Koło Gospodyń Wiejskich z Bełżca II „DOLINIANKI”

dolinianki

Koło Gospodyń Wiejskich „Dolinianki” z Bełżca II istnieje od 1970 roku a kierownikiem koła jest Pani Kazimiera Komadowska. Koło Gospodyń Wiejskich to również Zespół Śpiewaczy „Dolinianki”.

Chlubą zespołu jest niewątpliwie pani Aniela Gmoch, która do starych, znanych ludowych melodii układa niezwykłe rymowanki w zależności od potrzeb i okazji. W 1995 roku pani Aniela zajęła I miejsce w kategorii solistów, na Festiwalu

Do największych osiągnięć koła należy niewątpliwie II miejsce w kategorii zespołów śpiewaczych na Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu w czerwcu 1995 roku.

Koło zajmuje się nie tylko śpiewem, ale prowadzi kursy szycia, zdrowia, gotowania, pieczenia, haftowania.

Na uwagę zasługuje ogólna prezentacja koła, wspaniałe regionalne stroje ( wykonane własnoręcznie na wzór muzealnych strojów) w Zamościu.

Skład: Komadowska Kazimiera, Komadowska Zofia, Brogowska Maria, Stefaniec Anna, Górawska Janina, Pępiak Karolina, Hajduk Maria, Gozdek Teresa, Wolańczyk Ryszarda, Gmiterek Maria.

Koło Gospodyń Wiejskich Bełżec II „Dolinianki”

Koło Gospodyń Wiejskich z Bełżca I „GOSPOSIE”

Koło Gospodyń Wiejskich w Bełżcu jest jednym z najstarszych kół w regionie.

Powstało ono z inicjatywy pani Krystyny Natyny w 1925r. Kolejnymi przewodniczącymi koła były: Stanisława Kopczan, Krystyna Puk, Alfreda Krupa (za wieloletnią pracę została odznaczona orderem „Matki Wsi”) oraz Zofia Mierzwa.

W 1993 roku utworzono zespół śpiewaczy przy KGW Bełżec I. Pierwszym występem zespołu był udział w przeglądzie zespołów śpiewaczych w Majdanie Górnym ( za otrzymane pieniądze zakupiono chustki, element stroju ludowego). Przed występem na pierwszych dożynkach gminnych pan wójt sfinansował zakup bluzek, a w następnym roku spódnic dla całego zespołu.

Członkinie koła na każdą imprezę kulturalną przygotowywały gorący posiłek dla jej uczestników, założony zespół przyjął nazwę „Gosposie”.

W latach 1988 – 1994 KGW Bełżec I organizowało skromne imprezy z okazji Dnia Kobiet, Dnia Matki i Dnia Seniora w Domu Seniora w Bełżcu. Skład: Szumska Irena, Chmielowiec Sabina, Warzocha Halina, Stadnicka Bogusława, Łukasiewicz Zofia, Jurczak Halina, Pępiak Paulina, Anna Zalewska, Kellner Maria, Dyś Róża, Krystyna Warzocha.
belzec1
Koło Gospodyń Wiejskich Bełżec I „Gosposie”

Koło Gospodyń Wiejskich w Żyłce

Historia powstania KGW w Żyłce sięga lat 70 tych. Jednak prawne zalegalizowanie tej organizacji nastąpiło w 1987 roku. Od tego roku zostały przeprowadzane zebrania, które były potwierdzane sporządzanymi protokołami i innymi dokumentami. W skład KGW wchodziło 17 członkiń, więc było to dość duże koło, które zajmowało się organizowaniem zabaw wiejskich, Nocy Świętojańskiej, ale również panie z KGW rozwijały się pod względem kulinarnym, organizując kursy gotowania, pieczenia ciast, przyrządzania różnego rodzaju sałatek.

KGW ze środków własnych dorobiło się kompletu naczyń do nakrycia dla stu osób, które były wypożyczane na wesela i inne imprezy, za uiszczeniem opłaty. Jednak z biegiem lat ilość członkiń coraz bardziej się zmniejszała.

W 2006 roku dnia 6 grudnia dorobek tej organizacji został podzielony między członkinie, ponieważ większość naczyń była zużyta i nie ładna. W roku 2007 został powołany nowy skład KGW. Obecnie w skład tej organizacji wchodzi osób: Kogut Mariola, Stadnicka Małgorzata,, Brodowska Halina, Mańdziuk Dorota, Swatek Ewa, Alicja Skwarek, Jolanta Stadnicka, Weronika Kogut.
zylka
Koło Gospodyń Wiejskich w Żyłce

Koło Gospodyń Wiejskich w Chyżach „ŚWITEZIANKI”

Zespół ten reprezentujący Koło Gospodyń Wiejskich powstał w 1991 roku z inicjatywy pani Marii Cybulskiej, przyjmując nazwę „Świtezianki” ( dawniej w Chyżach znajdował się dwór, którego robotnice nazywano „świteziankami” – stąd nazwa zespołu).

Repertuar, który wykonuje zespół, tworzą stare pieśni ludowe, a także, oparte na znanych melodiach piosenki, do których teksty układają członkinie zespołu.

Do nielicznych osiągnięć zespołu należą: III miejsce na przeglądzie zespołów ludowych w Bełżcu oraz wyróżnienie kierownika Tomaszowskiego Domu Kultury.

Panie występują w strojach własnego pomysłu, które szyła pani Wanda Komadowska. Są to niebieskie, kwieciste spódnice, białe bluzki, fartuchy i chustki.

Uczestniczyliśmy w różnych zawodach, wygrywałyśmy jak i przegrywałyśmy, różnie to było, ale zawsze wesoło!

W skład koła wchodzą następujące Panie: Maria Cybulska, Leśna Aniela, Jadwiga Kuśmierczak, Bogusława Wiszka
chyze
Koło Gospodyń Wiejskich Chyże „Świtezianki”

Koło Gospodyń Wiejskich BRZEZINY

Inicjatorem powstania Koła Gospodyń Wiejskich w Brzezinach był Stanisław Ćwik – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bełżcu w 2007 roku. Na początku koło tworzyło 13 pań.

W lutym roku 2007 zostały wybrane nasze władze, przewodniczącą została – Alicja Chmielowiec, z-cą – Teresa Gałka. Obecnie przewodniczącą jest Teresa Gałka.

Pierwszym wspólnym przedsięwzięciem był konkurs gminno-parafialny na palmę wielkanocną. Zdobyłyśmy wyróżnienie. Dużym wyzwaniem dla naszego KGW było zorganizowanie Dożynek Gminno-Parafialnych w naszej miejscowości w 2007 roku. Impreza była udana.

W konkursie na wieniec dożynkowy zajęłyśmy I miejsce. W tym samym roku z naszym zwycięskim wieńcem pojechałyśmy na Dożynki Powiatowe do Szarowoli, gdzie zajęłyśmy wysokie III miejsce w powiecie tomaszowskim. Sukcesywnie co roku bierzemy udział w konkursach na palmę wielkanocną oraz wieniec dożynkowy, które organizuje urząd gminy wraz z parafią.

W ramach swojej działalności zakupiłyśmy naczynia na 50 osób, meble do naszej kuchni. Przy współpracy z OSP oraz ZMW zastały wymienione okna w świetlicy, drzwi wejściowe, także zostało wygospodarowane miejsce na łazienkę, która od 2009 roku funkcjonuje.

Wszystkie chętne panie pomagają w tych przedsięwzięciach.

Obecnie nasze koło liczy: Bucior Janina, Komadowska Michalina,Wielgosz Leokadia, Gałka Teresa, Chmielowiec Alicja, Ciećka Dorota, Zubrzycka Władysława, Bernadetta Pępiak, Fedus Krystyna, Monika Szajewska.
brzeziny
Koło Gospodyń Wiejskich Brzeziny

KGW Dolinianki Bełżec II na występie na Ukrainie
dolinianki ukraina

KGW

Kazimiera Komadowska, Przewodnicząca KGW w Bełżcu II, ul. Czarnieckiego 101
Irena Szumska, Przewodnicząca KGW w Bełżcu I, ul. Świerczewskiego 3
Mariola Kogut, Przewodnicząca KGW w Żyłce, Żyłka 34
Justyna Leśna, Przewodnicząca KGW w Chyżach, Chyże 16
Alicja Chmielowiec, Przewodnicząca KGW w Brzezinach, Brzeziny 101

  1. KGW w Gminie Bełżec – stan na 16.01.2015 r.

1 KGW Bełżec II „Dolinianki” Kazimiera Komadowska ul. Czarnieckiego 101 22-670 Bełżec
2 KGW Bełżec I „Gosposie”Irena Szumska ul. Świerczewskiego 2 22-670 Bełżec
3 KGW „Brzezinianki” Teresa Dorota Gałka Brzeziny 123 22-670 Bełżec
4 KGW Żyłka Halina Brodowska Żyłka 33 22-670 Bełżec