Relacja z przebiegu roboczo – studyjnego spotkania w dniach: 30-31.08.2014 r. – Gmina Bełżec

logo PBUEU_P-kolor

Mikroprojekt Nr 4Wspólne przedstawienie turystycznych, etnicznych i kulturowych funkcji Miasta Bełz (Ukraina) i Gminy Bełżec (Polska) na międzynarodowym rynku turystycznym”, realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś Ukraina 2007-2013.

Spotkanie otworzył w dniu 30.08.2014 r. Wójt gminy Bełżec – Andrzej Adamek informując o współpracy z Miastem Bełz, która trwa już od 2007 r.:

Realizując zapisy umowy partnerskiej zawartej w 2007 roku pomiędzy Gminą Bełżec, a Miastem Bełz na Ukrainie dotyczącej współpracy w zakresie rozwoju gospodarczego, nauki, kultury, oświaty, turystyki zrealizowano już szereg przedsięwzięć.


Należy zwrócić uwagę na:
1.  Dwa plenery malarskie:  jeden w Polsce,  drugi na Ukrainie.
2. Co roku delegacje z Ukrainy w miarę możliwości uczestniczą w „Jarmarku Św. Wawrzyńca” i „Dożynkach Gminno – Parafialnych”, oraz innych imprezach kulturalnych i sportowych organizowanych na terenie Gminy Bełżec.
3. Delegacje z Gminy Bełżec i okolic natomiast wyjeżdżają do Bełza na uroczystości organizowane na Ukrainie: między innymi słynna „Brama Bełzka”.
4. Współpracę, którą podjęto to także wzajemna pomoc, poznawanie tradycji i kultury, które prowadzą do przyjaznego powiązania przygranicznych terenów. Często odbywają się spotkania, aby wymieniać spostrzeżenia i planować dalsze wspólne przedsięwzięcia.
5. Sztandarowym przedsięwzięciem, które cieszy się ogromnym zainteresowaniem zarówno po stronie polskiej jak i ukraińskiej jest utworzony Turystyczny Szlak Transgraniczny Bełżec – Bełz. Szlak o łącznej długości 333 km, który przebiega przez 33 miejscowości: Bełżec – Lubycza Królewska – Hrebenne – Rawa Ruska – Uhnów – Bełz – Waręż – Sokal – Litowież – Stara Lisznia – Nowowołyńsk (Niskienicze) – Zimno – Włodzimierz Wołyński – Uściług – Zosin – Strzyżów – Hrubieszów – Gródek – Czumów – Ślipcze – Kryłów – Kolonia Kryłów – Dołhobyczów – Oszczów – Chłopiatyn – Budynin – Korczmin – Dyniska Stare – Jarczów – Korhynie – Łaszczówka – Tomaszów Lubelski – Bełżec. Na starcie szlaku w Bełżcu  i Bełzie powstały bramy do szlaku, miejsca, gdzie znajdują się tablice z opisem szczegółowym szlaku i jego mapą. Wszystkie punkty na szlaku zostały wyraźne oznakowane. Opracowany został także przewodnik zawierający pełny opis szlaku i atrakcji wartych obejrzenia, które występują na trasie jego przebiegu. Zadanie udało się zrealizować przy wsparciu „ Polskiego programu pomocy zagranicznej udzielanej za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2008” i przy wsparciu „ Polskiego programu pomocy zagranicznej udzielanej za pośrednictwem  Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 roku”. Przedsięwzięcie prowadziła Gmina Bełżec, a Miasto Bełz było naszym partnerem.

Od 1 lipca 2014 r. obie strony ponownie realizują wspólny projekt pn.: „Wspólne przedstawienie turystycznych, etnicznych i kulturowych funkcji  Miasta Bełz (Ukraina) i Gminy  Bełżec  (Polska) na międzynarodowym rynku turystycznym”, który otrzymał dofinansowanie z programu Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013.
Następnie zostały omówione cele i działania projektowe przez Koordynatora projektu z Ukrainy: Oksanę Lachowską.
Działaniami służącymi osiągnięciu w/w celu są:
Świadomość społeczna projektu (publikacje w mediach)
Robocze spotkania zarówno w Bełzie jak i Gminie Bełżec
Wspólne szkolenia dotyczące uzyskania i poszerzenia wiedzy teoretycznej na temat lokalnych tradycji ludowych (folklor), rzemiosła, dziedzictwa kulturowego (wartości niematerialne –Obrzędy/Obyczaje) i turystyki (lokalna historia, kultura, gastronomia) – na terenie Gminy Bełżec
Praktyczne szkolenie w Polsce poświęconych nabyciu dobrych praktyk w zakresie rozwoju, turystyki, rozwoju marki i promocji regionu a także stworzenie niepowtarzalnego i wspólnego ukraińsko-polskiego produktu turystycznego opartego na lokalnych tradycjach ludowych (folklor, rękodzieło, historia lokalna i gastronomia).
Przeprowadzenie i zbadanie potencjału turystycznego, a następnie stworzenie bazy turystycznej, kulturalnej obiektów rekreacyjnych znajdujących się na terenie partnerów projektowych.
Przygotowanie oraz druk materiałów poligraficznych dotyczących możliwości turystycznych Miasta Bełz i Gminy Bełżec jak również informacje o istniejącej infrastrukturze turystycznej (broszury, ulotki, przewodniki mające na celu dotarcie do jak największej grupy turystów.
Stworzenie wspólnej strony internetowej informującej o możliwościach turystycznych oraz infrastrukturze na terenie realizacji projektu.
Nagranie krótkich klipów wideo na temat możliwości turystycznych gmin uczestniczących w projekcie w celu umieszczenia ich na wspólnej stronie internetowej, jak również możliwość transmisji owych klipów na targach turystycznych, kanałach radiowych i telewizyjnych.

Spotkanie miało charakter dwudniowej Roboczo-Studyjnej wizyty: 8 osób ze strony Partnera Wiodącego Mikroprojektu Nr 4 – Miasta Bełz (Ukraina) oraz 8 osób ze strony Partnera Mikroprojektu Nr 4 – Gmina Bełżec (Polska). Razem w spotkaniu uczestniczyło 16 osób. Byli to m. in.: przedstawiciele formalnych i nieformalnych organizacji, pracownicy samorządu lokalnego, przedstawiciele społeczności lokalnych oraz instytucji kultury. Pierwszy dzień Spotkania Roboczo – Studyjnego miał na celu prezentację samorządów partnerskich; omówienie działań i tematów projektowych oraz wybór propozycji do prezentacji poszczególnych samorządów partnerskich, rozpropagowanie projektu i inne ustalenia związane z dalszą realizacją projektu. W drugim dniu Spotkania Roboczo-Studyjnego oprócz prezentacji wybranych elementów dziedzictwa kulturowego,  członkowie spotkania wzięli udział w Dożynkach Gminno-Parafialnych w Bełżcu celem przekazania dobrych praktyk oraz poszerzenie wiedzy odnośnie lokalnych tradycji ludowych.


Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.