Relacja z przebiegu Warsztatów Teoretyczno – Praktycznych: 16 – 17 kwietnia 2015 – Gmina Bełżec

logo PBUEU_P-kolor

Spotkanie otworzył 16 kwietnia 2015 r. Wójt gminy Bełżec – Andrzej Adamek podsumowując realizowany projekt:

Od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. Rada Miasta Bełz i Gmina Bełżec  wspólnie realizują Mikroprojekt Nr 4 pn. „Wspólne przedstawienie turystycznych, etnicznych i kulturowych funkcji Miasta Bełz (Ukraina) i Gminy Bełżec (Polska) na międzynarodowym rynku turystycznym”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

Partnerem Wiodącym jest: Rada Miasta Bełz
Partnerem Projektu jest: Gmina Bełżec

Celem głównym Projektu jest: Wspólne przedstawienie potencjału kulturowego turystycznego oraz pogłębienie współpracy i wymiana doświadczeń w zakresie kultury oraz turystyki pomiędzy obydwoma jednostkami samorządu terytorialnego.

Celami szczegółowymi Projektu są:
– Nawiązanie kontaktów ze społecznościami lokalnymi, organizacjami, przedstawicielami branży turystycznej i sfery kultury oraz z pracownikami jednostek samorządu terytorialnego po obu stronach granicy.
– Przeprowadzenie kampanii informacyjno–promocyjnej skierowanej na popularyzację potencjału kulturowego i turystycznego miasta Bełz i gminy Bełżec.
– Wspólne opracowanie i wdrożenie inicjatyw promocyjnych celem osiągnięcia wzrostu liczby turystów odwiedzających teren partnerów Projektu.
– Promowanie inicjatyw dotyczących zwiększenia zatrudnienia oraz tworzenia miejsc pracy w sferze usług turystycznych.
W ramach Projektu:
1. Przeprowadzono dwa dwudniowe Spotkania Roboczo-Studyjne: pierwsze miało miejsce w dniach  17-18 lipca 2014 r. w Bełzie. Drugie 30-31 sierpnia 2014 r. zorganizowano w Bełżcu. Uczestniczyli w nim m. in.: przedstawiciele formalnych i nieformalnych organizacji, pracownicy samorządu lokalnego, przedstawiciele społeczności lokalnych oraz instytucji kultury. Pierwszy dzień Spotkania Roboczo–Studyjnego w Bełżcu miał na celu prezentację samorządów partnerskich; omówienie działań i tematów projektowych, wybór propozycji do prezentacji poszczególnych samorządów partnerskich na kolejne spotkania, rozpropagowanie projektu i inne ustalenia związane z dalszą realizacją projektu. W drugim dniu Spotkania Roboczo-Studyjnego w Bełżcu członkowie uczestniczyli w Dożynkach Gminno-Parafialnych organizowanych w miejscowości Bełżec i mieli możliwość nabycia dobrych praktyk oraz poszerzenia wiedzy odnośnie lokalnych tradycji ludowych, jak również tradycji tego regionu.

2. Delegacja z Polski ( 15 osób) w dniach 12-13 grudnia 2014 r uczestniczyła w Warsztatach Teoretycznych w Bełzie. Strona Polska zaprezentowała kulturowe dziedzictwo Gminy Bełżec oraz charakterystykę gminy pod względem oferty kulturalnej. Bardzo mile wspominamy uczestnictwo w Andrzejkach, które obchodzono 12 grudnia 2014 r. w Bełzie.

3. Gmina Bełżec w trakcie realizacji projektu, o którym mowa wykonała następujące materiały promujące:
a) Przenośną ściankę do prezentacji,
b) Plakat,
c) Ulotkę,
d) Gadżety reklamowe (długopisy, kubki, latarki, breloki),
e) Tablicę informacyjną typu city light – umieszczono ją obok biblioteki w Bełżcu,
f) Film krótkometrażowy, którego głównym motywem jest promocja Gminy Bełżec,
g) Podstronę internetową na istniejącym portalu: http://www.belz.belzec.pl promującą projekt i program.

4. W ramach projektu zakupiono również laptop, przenośną drukarkę, krzesła i stół w celu stworzenia przenośnego centrum informacyjno-turystycznego.

Następnie wszyscy uczestnicy Warsztatów obejrzeli film krótkometrażowy, który powstał w ramach realizowanego projektu, a którego głównym motywem jest promocja Gminy Bełżec.

Spotkanie miało charakter dwudniowych warsztatów teoretyczno-praktycznych: 15 osób ze strony Partnera Wiodącego Mikroprojektu Nr 4 – Miasta Bełz ( Ukraina) oraz  15 osób ze strony Partnera Mikroprojektu Nr 4 – Gmina Bełżec (Polska). Razem w spotkaniu uczestniczyło 30 osób. Byli to m. in.: przedstawiciele formalnych i nieformalnych organizacji, pracownicy samorządu lokalnego, przedstawiciele społeczności lokalnych oraz instytucji kultury, a także eksperci z poszczególnych dziedzin zgodnie z zakresem warsztatów. Spotkanie miało na celu poznanie i omówienie tradycji związanych z kulturą i turystyką, a także z obrzędami (rzemiosłem, rękodziełem, kulinariami i folklorem) w poszczególnych samorządach. Zaprezentowali to poszczególni trenerzy prezentując żywy przekaz obrzędów i tradycji lokalnych oraz możliwości turystycznych.
Pokaz z elementami warsztatu rzemiosła poprowadził Mirosław Lipski – garncarz;  pokaz warsztatu rękodzieła: scrapbooking z elementami bibułkarstwa przeprowadziła Agnieszka Kozyra – rękodzielnik-scraperka oraz Ivanusia Oleksandra – specjalista od malowania pisanek oraz robótek ręcznych; pokaz warsztatu kulinarnego przedstawiły: KGW „Dolinianki” z Bełżca oraz KGW z Bełza. Warsztaty z zakresu folkloru przygotował Wojciech Stepaniuk prezentując: Zespół Śpiewaczy „Dolinianki”, Zespół Muzyczny Roztocza „Kapela Bełżecka”. Uroczystą kolację podczas, której degustowano potrawy regionalne przygotowane na warsztatach uświetniły występy gości z Bełza. Na koniec każdego panelu warsztatów wręczone zostały ich uczestnikom Dyplomy. Ponadto zarówno garncarz jak i rękodzielnik wręczyli każdemu uczestnikowi spotkania na pamiątkę wyroby, których wykonywania uczyli na warsztatach.
W drugim dniu spotkania tj. 17.04.2015 r. odbyła się wizytacja miejsc na terenie Gminy Bełżec związanych z dziedzictwem kulturowym, gastronomią i noclegami, której przewodniczył – Marek Marcola – ekspert z dziedzictwa kulturowego. Między innymi zwiedzono:

Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu – Hitlerowski obóz zagłady w Bełżcu funkcjonował od marca do grudnia 1942 roku. W tym okresie zgładzono tutaj ok. 600 tys. Żydów oraz 1500 Polaków za pomoc im okazywaną. Po zakończeniu akcji eksterminacyjnej obóz zlikwidowano i posadzono las na jego terenie. W 1963 roku na miejscu obozu ustawiono skromny pomnik, który 40 lat później zastąpiono ekspresyjnym kompleksem muzealnym.

Stację kolejową w Bełżcu – Pierwsza linia kolejowa dotarła do Bełżca w 1887 roku. Dalej, na północ, przedłużono ją dopiero w 1916 roku. Tym samym połączono dwie ważne magistrale kolejowe na ziemiach polskich: tzw. Galicyjską relacji Kraków – Przemyśl – Lwów oraz Nadwiślańską, prowadzącą z Warszawy przez Lublin do Kowla. Oryginalny, stylowy dworzec kolejowy nie przetrwał lat II wojny światowej, jako że został zniszczony w lipcu 1944 roku w wyniku zbombardowania niemieckiego pociągu z amunicją przez radziecki samolot. Do naszych czasów pozostały za to inne ślady dawnej kolejowej świetności, jak stacja pomp, wieża ciśnień i parowozownia.

Wieś Brzeziny – Brzeziny malowniczo położone są na ostatnim wypiętrzeniu Roztocza Środkowego. Ciekawostką jest to, iż w latach 1939-41 wieś przecięta była sowiecko – niemiecką linią demarkacyjną. Z tutejszych obiektów sakralnych warto zwrócić uwagę na kaplicę św. Wojciecha z 1959 roku oraz kapliczkę z figurką Matki Bożej, upamiętniającą ocalenie mieszkańców wsi przed napadem UPA.

Wieś Żyłka (gospodarstwo agroturystyczne) wraz bunkrem linii Mołotowa – po drodze wizyta w barze Animax wraz z przerwą kawową, gdzie zaserwowano stworzony podczas warsztatów wspólny produkt regionalny Bełzko-Bełżecki: ZAWIJANIEC – Wieś Żyłka położona jest północno–wschodniej części gminy. Zamieszkuje ją około 100 osób, głównie emerytów i rencistów. W Żyłce znajduje się kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej, wybudowana w 1991 roku w miejscu, gdzie w czasie ostatniej wojny hitlerowcy rozstrzelali 7 osób. We wsi działa gospodarstwo agroturystyczne Pani Swatek. Na południe od wsi znajduje się bunkier tzw. Linii Mołotowa. Przerwa kawowa w barze Animax pozwoliła poznać stan gastronomii w gminie Bełżec.

Górna Budka, dawna granica zaborcza, po drodze gospodarstwo agroturystyczne w Bełżcu oraz źródełko św. Floriana – Na północ od Bełżca, na wzgórzu w okresie zaborów przebiegała granica rosyjsko–austriacka. Jej nienaruszalności strzegł wartownik, który miał do dyspozycji mini budkę strażniczą, co dało nazwę temu miejscu: Górna Budka. Po pierwszej wojnie światowej na wzgórzu ustawiono pamiątkowy krzyż i pomnik, które ostatnio zostały odnowione.

Kościół i cerkiew w Bełżcu – Bełżecki kościół wybudowano w latach 1911-12 wraz z ustanowieniem parafii. Wcześniej tutejsi katolicy należeli do parafii w Lipsku. Świątynia wzniesiona jest na planie krzyża łacińskiego i reprezentuje stylistycznie historyzm. Wewnątrz przechowywane są relikwie Krzyża Świętego oraz relikwie Jana Pawła II. Warto wiedzieć, że tu doszło w 1971 roku do spotkania dwóch wielkich polskich kardynałów: Wojtyły i Wyszyńskiego. Okazją ku temu była peregrynacja obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Dawna cerkiew unicka datowana jest na rok 1756. Pod względem konstrukcyjnym jest obiektem zrębowym, z trzema tradycyjnymi częściami, czyli sanktuarium, nawa i babiniec. Po zaprzestaniu pełnienia funkcji liturgicznych w 1947 przez całe dziesięciolecia była niewykorzystana, a dopiero niedawno urządzono w niej galerię „Cerkiewka”.

Jałowiec w Bełżcu – Jałowiec, rosnący w części Bełżca, zwanej Zagóra uchodzi za największy w Polsce. W ciągu 200 lat swej egzystencji wyrósł bowiem aż do wysokości 7,5 metra, osiągając przy tym obwód 92 cm. W 2008 roku został uznany za jedną z 7 atrakcji przyrodniczych Zamojszczyzny.

Wieś Chyże – Wieś Chyże swą nazwę wywodzi od „chyży”, czyli typowej chałupy łemkowskiej. Nazwa jest obecnie myląca, gdyż nie dość, że takich chałup tu nie ma, to dodatkowo te istniejące zdradzają wpływ budownictwa z zaboru rosyjskiego, odmiennego od tego spotykanego np. w pobliskim Bełżcu. Charakterystycznym elementem wsi są liczne studnie zlokalizowane przy drodze. Na południowym skraju wsi znajduje się XIX wieczna murowana kapliczka wystawiona na miejscu pochowania ofiar cholery.

Warsztaty posłużyły zapożyczeniu przez Partnera Ukraińskiego – Miasto Bełz pozytywnych doświadczeń związanych z rozwojem turystyki, folkloru, rzemiosła, wiedzy o kraju i kuchni od Partnera Polskiego – Gminy Bełżec. Z kolei poprzez warsztaty Gmina Bełżec promowała swój potencjał i potencjał regionu. Podczas warsztatów  między innymi został stworzony wspólny produkt regionalny (Bełzko-Bełżecki: ZAWIJANIEC ), który zarówno w Gminie Bełżec, jak i w Mieście Bełz będzie serwowany w miejscowych restauracjach.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.